aNIME INFO

Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shiteita.

Type: Summer 2024 Anime

Plot Summary:

Genre: Comedy , Fantasy , Mahou Shoujo , Romance , Shounen

Released: 2024

Status: Ongoing

Other name:

Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shiteita.

RECENT RELEASE