aNIME INFO

Qin Shi Ming Yue : Canghai Hengliu

Type: ONA

Plot Summary: Sixth season of Qin Shi Ming Yue.

Genre: Action , Fantasy , Historical , Martial Arts

Released: 2020

Status: Ongoing

Other name: Qin Shi Ming Yue: Cang Hai Heng Liu; Qin's Moon 6; The Legend of Swordsman 6; The Legend of Qin: The High Waves of Canghai; The Legend of Qin VI

Qin Shi Ming Yue : Canghai Hengliu

RECENT RELEASE