aNIME INFO

Xing Yuan Zhi Zhu

Type: ONA

Plot Summary:

Genre: Action , Fantasy

Released: 2022

Status: Ongoing

Other name: 星源之主; Master of Star Origin

Xing Yuan Zhi Zhu

RECENT RELEASE